Psychotesty Přerov - Psychotesty Hranice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Psychotesty Přerov

 
 


PROVÁDÍME DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ


Řidičů nad 7,5 t - „ profesionálů“.
Řidičů žádající o rozšíření např. ze sk. C na CE, apod.
Řidičů, kterým byl ŘP vysloven zákaz řízení motorových vozidel správním orgánem nebo soudním rozhodnutím (tzv. „vraceči“).
Řidičů, kteří dosáhli 12 bodů (tzv. „vybodovaní“).
Řidičů seniorů sk. B od 65 let a výše.
Vyšetření řidičů v rámci rekvalifikace pro úřad práce.
Vyšetření učitelů a instruktorů autoškol.

 
 
 
 


CENA VYŠETŘENÍ JE 2000,-

 
 


CO JE NUTNO PŘED VYŠETŘENÍM UDĚLAT?


Telefonicky se objednáte na čísle 606 470 295  nebo 581 605 840 na určitý den a hodinu.


 
 


CO VZÍT S SEBOU


Platný doklad totožnost - občanský průkaz nebo pas.

Výpis z evidenční karty řidiče.
Získáte jej na magistrátu, městského úřadu, či na obecním úřadu s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště. Prosím, NENOSTE výpis bodového hodnocení z pošty (Czech Pointu). Nemůže být uznán.

Brýle na čtení - pokud je používáte.ŘIDIČI ŽÁDAJÍCÍ O VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU PŘINESOU NAVÍC


Posudek o zdravotní způsobilosti řidiče nadále řídit motorové vozidlo od praktického lékaře na předepsaném formuláři.
Posudek nesmí být starší než jeden měsíc.

Rozhodnutí o zadržení či odebrání řidičského průkazu
správním orgánem nebo soudem.


 
 


KONTAKT


Psychotesty -  Hranice na Moravě

Mgr. Otto Zehnal,

klinický a dopravní psycholog


Tř. 1. máje 1614, 753 01 Hranice
Objednávky na telefonních číslech 606 470 295  nebo 581 605 840.
 
kompletní nabídka služeb zde    


 
 


DOPLŇUJÍCÍ  INFORMACE A DOPORUČENÍ


Předpokládaná doby vyšetření: 2 - 2,5 hodiny. K vyšetření je nutno přijít zdravý, dobře vyspalý a odpočatý.

Poznámka:
Psychotesty je možno absolvovat i na druhém pracovišti v Přerově - Penčicích, Lipňanská 3.
Přání absolvovat psychotesty na tomto pracovišti musí být výslovně zdůrazněno a oboustranně odsouhlaseno.
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky